Allmänt

När en order genomförs så intygar kunden att denna har läst och godkänt köpvillkoren. Detta bekräftar kunden genom att slutföra köpet.

En order anses vara genomförd när kunden har slutfört köpprocessen och fått ett ordernummer. Nås du inte av bekräftelsesidan eller är osäker på om bokningen gått igenom, kontakta oss på info@dalarnahockeycamp.se för att få en ny bokningsbekräftelse eller information om hur du går tillväga för att boka på nytt.

Det är kundens ansvar att i samband med köp lämna korrekta och aktuella uppgifter om målsman, elev och den som genomför köpet.

Dalarna Hockey Camp tar sig rätten att utan någon underrättelse makulera beställning som gjorts av att kund som inte lämnat fullständiga eller korrekta uppgifter.

All form av bedrägeri eller bedrägeriförsök polisanmäls.

Det är kundens ansvar att kontrollera eventuella krav som ställs på deltagaren för att närvara vid hockeyskolan. Kund ansvarar även för att hålla sig underrättad kring ändring av datum, tider och andra krav som påverkar deltagarens möjlighet till att närvara vid hockeyskolan. Detta inkluderar, men inte uteslutande, eventuella framtida krav på vaccin eller eventuella framtida krav på vaccinintyg.

Dalarna Hockey Camp ersätter eller ansvarar inte för skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar kundens utnyttjande av tjänsten.

De parter som ingår i detta avtal är kund som lägger beställningen och Mora Ishockeyklubb, org nr 884400-5598. För att ingå avtal med Mora Ishockeyklubb så behöver man vara 18 år fyllda.

Köp & betalning

Samtliga priser på hemsidan anges i svenska kronor och räknas utan moms då Mora Ishockeyklubb med organisationsnummer 884400-5598 är en förening som ej är momspliktiga.

Textinformation & bilder

Vi förbehåller oss rätten att i efterhand ändra priser eller info som kan ha blivit fel på webbsidan, i t ex banners eller i tryckt information från oss. Detta gäller även prisjusteringar på grund av orsaker vi inte råder över.

Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning.

Utlämning & leverans av varor

Alla fysiska produkter i vår e-butik lämnas ut vid incheckning av skolveckan.

Vid sjukdom eller annan frånvaro kan vi skicka de fysiska produkterna mot en av kund accepterad leveransavgift (självkostnadspris). Vid leverans gäller distansavtalslagen och du har 14 dagars öppet köp från att du mottagit varan.

Byten & ändringar

Byte av skolvecka kan ske i mån om plats samt att eleven är i rätt åldersspann för tilltänkt ny skolvecka.

Byte av storlek på textil ska ske senast den 1/6 och därefter kan byte endast ske i mån om att ny storlek finns kvar.

Avbokning

Avbokning av skolveckan sker senast den 1/6.

Vid avbokning av skolvecka debiteras en administrationsavgift på 500:- som dras från återbetalningen. Efter den 1/6 återbetalas ej avbokningar.

Sjukfrånvaro

Vid sjukfrånvaro innan hockeyskolan påbörjats återbetalas deltagaravgiften till fullo vid uppvisande av läkarintyg.

Vid sjukfrånvaro under påbörjad hockeyskola återbetalas ej deltagaravgiften.

Återbetalning

I de fall hela eller delar av köpet ska återbetalas enligt gällande köpvillkor sker detta till det betalkort som köpet genomfördes med inom 30 dagar.

Dalarna Hockey Camp förbehåller sig rätten att genomföra återbetalning på annat sätt i samråd med kunden.

Uppsägning av plats

På skolan gäller tydliga ordningsregler och skulle eleven bryta mot dessa eller på annat sätt verka för att störa eller skada produkten, varumärket eller varumärken kopplade till skolan kan Dalarna Hockey Camp välja att terminera elevens plats på skolan utan återbetalning.